/
Google+
Twitter
Tweet
Blogger
Youtube
Pinterest
Telefon: 00-36-30-311-7080
Fax: 00-36-1-403-3142
E-mail: info@affect.hu
ÁSZF
letöltése

Fontos tudnivalók / ÁSZF

A megrendelés folyamata

Megrendelőink kérhetnek ajánlatot:
- telefonon (tájékoztató jelleggel)
- faxon
- e-mailben
- elektronikus ajánlatkérő űrlapunkon

Pontos árajánlatot megküldött szövegminta és konkrét fordítási paraméterek (volumen, határidő, szakterület, stb.) ismeretében készítünk, melyet elektronikus formában vagy – igény szerint - faxon megküldünk. Amennyiben az ajánlatkérő ezt írásban elfogadja, úgy azt fordítóirodánk visszaigazolja, s az abban rögzítetteknek megfelelően megkezdjük a munkát. A már visszaigazolt és megkezdett fordítási munka esetén változtatási igényt nem vagy csak kivételes esetben (az addig elvégzett munkát nem érintő változtatás) áll módunkban elfogadni. A részünkre megküldött anyagok vonatkozásában irodánk titoktartásra kötelezett.

Árképzés

Fordítás esetén:

Az adott fordítási munkára vonatkozó ajánlati árat a fordítandó szöveg jellege határozza meg. Számszerűsíthető leütésszámú dokumentumoknál ( word, ppt, txt, kovertálható pdf. stb.) az elszámolás történhet forrás- vagy célnyelvi leütésszám szerint. Szerkesztést igénylő anyagoknál a ráfordított idő alapján képezünk árat.
Bizonyos fordítási munkáknál megrendelői igény szerint lehetőség van fix kivitelezési díj meghatározására is.
A leütésszámot a szóközzel együtt értendő karakterszám adja.

Amennyiben ajánlatkérő nem bocsát rendelkezésre szövegmintát (vagy a teljes fordítandó dokumentumot), úgy a fordítóiroda csak tájékoztató jellegű ajánlatot ad, melyet a teljes anyag tükrében később módosíthat.

Tolmácsolás esetén:

A tolmácsolás tarifája munkaórában kerül meghatározásra, mely minden megkezdett munkaóra után fizetendő. A gyakorlat szerint a minimálisan rendelhető tolmácsolás 4 órát, azaz félnapos munkaidőt jelent.
Budapesten kívüli helyszín esetén a tolmácsnak az utazás idejére is fizetendő munkadíj. 4 órát meghaladó munkavégzés esetén a megrendelőnek étkezést, több napos munkavégzés esetén szállást is kell biztosítani a tolmács részére.

Fordítási szövegminta, tolmácsolási segédanyag

Fordítóirodánk jogosult a fordítási szolgáltatások nyújtását megelőzően szövegmintát, szószedetet, tolmácsolás esetén az adott témához kapcsolódó információs- illetve szakanyagot kérni.

Fordítási határidők

Irodánknál az alábbi kivitelezési határidőkkel dolgozunk:

Normál:

Megrendeléstől számított 3-4 munkanapon belül

Sürgős:

Megrendeléstől számított 1-2 munkanapon belül

Extra sürgős:

Megrendeléstől számított 24 órán, avagy 1 munkanapon belül

A kivitelezési határidőt a fordítói kapacitás is befolyásolja, mely 10-15 ezer leütés/nap nyelvpártól ill. szakterülettől függően.

Fizetési kondíciók

Állandó megrendelőink és szerződéses partnereink az ÁSZF illetve az egyedi megállapodás szerinti kondíciókkal átutalással fizetnek.
Új partnereink esetén a megrendelés értékétől függően az első alkalommal készpénzes fizetést alkalmazunk.

A fordítással kapcsolatos megrendelői észrevételek

A fordítással kapcsolatos megrendelői észrevételek, esetleges kifogások figyelembe vételére a fordítás leadását követő maximum 7 naptári nap áll rendelkezésre. Extra sürgős fordítások esetén – tekintettel a határidő rövidségére – a gyakorlat szerint minőségi garancia nem vállalható. Minőségi kifogás esetén megrendelő köteles a fordított szövegben egyértelműen megjelölni az általa pontatlannak tartott kifejezéseket vagy szövegrészeket az anyag teljes terjedelmére vonatkozóan. A beérkező minőségi kifogás a vállalási határidő és a javítandó szövegmennyiség arányának megfelelő idő alatt (a megrendelő informálása mellett) korrekcióra kerül. Általános (nem konkretizált) minőségi reklamáció nem elfogadott.