/
Google+
Twitter
Tweet
Blogger
Youtube
Pinterest
Telefon: 00-36-30-311-7080
Fax: 00-36-1-403-3142
E-mail: info@affect.hu

Hiteles avagy hivatalos fordítás

Hiteles fordítás

"a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. szakasza szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles máso-latot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az OFFI Zrt. készíthet. "

...az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra terjed ki. (www.magyarorszag.hu)

Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított szervezet hitelesítési nyilatkozattal tanúsítja. Ezeket a fordításokat összefűzik az eredeti dokumentummal, és címeres pecséttel látják el.

Hivatalos fordítás

Hivatalos fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését szakfordítói képesítéssel rendelkező munkatársakat foglalkoztató fordítóiroda nyilatkozattal tanúsítja. Ezeket a fordításokat összefűzik az eredeti dokumentummal vagy annak másolatával és céges pecséttel látják el.

Hazánkban hiteles fordítást - bizonyos cégiratoktól eltekintve* - csak az OFFI Zrt. készíthet, ellenben az esetek nagy részében elegendő az ú.n. hivatalos fordítás (egyes fordítóirodáknál záradékolt fordítás) >>> Irodánk ezen hivatalos fordítás által tanúsítja, hogy az eredeti és a lefordított szöveg tartalmilag és lehetőség szerint for-mailag is megegyezik.

*Cégiratok pl. (társasági szerződés, taggyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány, cégkivonat, stb.) fordítását a hatályos jogszabályok alapján szakfordítói képesítéssel rendelkező munkatársakat foglalkoztató fordítóiroda is hitelesíthet!

Megrendelés előtt kérjük, informálódjon, hogy a fordítás felhasználásától függően megfelelő-e a fordítóiroda általi hivatalos for-dítás, mely többnyire olcsóbb és gyorsabb, mint az OFFI általi hiteles fordítás készíttetése.